STUDIEKEUZELoopbaanbegeleiding
Nijkerk
Amersfoort
Barneveld
Harderwijk
Almere

LOOPBAANADVIES.
.
.
.
.
.

OUTPLACEMENT.
.
.
.
.
.

PETER PAASLoopbaanbegeleiding
Nijkerk
Barneveld
Amersfoort

DreamCenter
Loopbaanprofessional

Disclaimer

De door DreamCenter op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of offerte.

Kamer van Koophandel
Dream Center is de handelsnaam van DreamCenter Loopbaanbegeleiding.
Dream Center staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56842864.

Inhoud
De door Dream Center verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dream Center kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Dream Center en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Dream Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Dream Center worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Dream Center.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Dream Center omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.