.

Privacybeleid DC Loopbaanbegeleiding

Mei 2018

Om onze diensten te kunnen uitvoeren verwerkt DC Loopbaanbegeleiding (door jou verstrekte) persoonsgegevens. In het kader van de AVG wetgeving geven we hieronder aan op welke wijze we omgaan met jouw gegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

DC Loopbaanbegeleiding / DreamCenter Loopbaanbegeleiding
KvK nummer: 56842864

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Ingevuld vragenformulier van de cliënt
 • Curriculum Vitae van de cliënt (mits aangeleverd)
 • NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres 
 • Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit
 • Globale staat van gezondheid en welzijn m.o.o. functioneringscapaciteit en belastbaarheid
 • Testresultaten en rapportages van testuitslagen
 • Verslagen van gevolgd(e) traject(en)
 • (rechts)persoonlijke gegevens (contact-/factuurgegevens) opdrachtgever
 • (rechts)persoonlijk gegevens (contact-/factuurgegevens) werkgever

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Pasfoto (CV / LinkedIn)

Doeleinden gebruik gegevens:

 • Het onderhouden van contact
 • Om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren
 • Om CV en LinkedIn profiel te kunnen verbeteren
 • Om cliënten gebruik te kunnen laten maken van testen
 • Cliënten in contact brengen met partners van DC Loopbaanbegeleiding of potentiële werkgevers
 • Om te kunnen inschatten welk werk wel/niet (fysiek/emotioneel) haalbaar is voor cliënt
 • Het opstellen van afspraken in trajectovereenkomsten
 • Facturering
 • Administratie verwerking
 • Om wettelijke verplichte taken uit te voeren, zoals belastingaangifte en administratieplicht.

Grondslagen verwerking gegevens:

 • Toestemming van de betrokken partijen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn gegevens:

 • DC Loopbaanbegeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
 • Fysieke gegevens worden maximaal 2 maanden na afloop van het traject verwijderd.
 • Digitale gegevens worden maximaal 2 jaar na afloop van het traject verwijderd.
 • Trajectovereenkomsten worden maximaal 5 jaar na afloop van het traject verwijderd.
 • Offertes en facturen worden i.v.m. de vereisten van de fiscus 7 jaar bewaard.
 • Op schriftelijk verzoek van de klant worden de gegevens eerder verwijderd.
 • Cliënt behoudt het recht om gegevens in te zien en te wijzigen.
 • Testuitslagen en rapportages worden niet verwijderd, zodat cliënt hier zelf – middels persoonlijke toegangscodes – toegang toe blijft houden.
 • Cliënt heeft echter recht op ‘vergetelheid’. In dat geval verwijderen wij al uw gegevens uit onze fysieke en digitale dossiers.

Beveiliging gegevens:

DC Loopbaanbegeleiding neemt de bescherming van gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens die wij delen met derden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de testen die DC Loopbaanbegeleiding inzet voor haar dienstverlening, dient een profiel aangemaakt te worden en persoonsgegevens te worden ingevoerd.
 • Om cliënten in contact te brengen met potentiële werkgevers of partners van DC Loopbaanbegeleiding te bevordering van de werkgelegenheid van de cliënt kan DC Loopbaanbegeleiding om toestemming vragen om een kort profiel, CV en/of LinkedIn profiel van de cliënt te delen met een dergelijke partij.

Vragen, opmerkingen of klachten:

Wanneer cliënt vragen, twijfels of klachten heeft over het privacybeleid, neem dan zeker contact op.
Het is in ieders belang om jouw privacy te waarborgen!

DC Loopbaanbegeleiding
info@dcloopbaanbegeleiding.nl
Loopbaanbegeleiding