Feiten en fabels Re-integratie 2e spoor traject

.

Re-integratie 2e Spoor: 7 Feiten & 7 Fabels

Feiten en fabels Re-integratie 2e spoor traject

Hier volgen enkele feiten en fabels over re-integratie 2e spoor begeleiding bij ziekte / arbeidsongeschiktheid:
.

7 Feiten:

1. Wettelijke verplichting:

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een re-integratietraject in te zetten voor arbeidsongeschikte werknemers die niet meer in staat zijn om terug te keren naar de huidige functie.

2. Doel:

Het doel van het tweede spoor is om voor een arbeidsongeschikte werknemer een passende functie te vinden buiten de huidige organisatie. En daardoor bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van de werknemer en het minimaliseren van het verlies aan arbeidscapaciteit.

3. Maatwerk:

Re-integratie via het tweede spoor moet maatwerk zijn. Dit betekent dat het traject moet worden afgestemd op de individuele behoeften, vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer. Het tweede spoor traject heeft dan ook geen vaste duur. Het kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de snelheid waarmee geschikte banen worden gevonden en de behoeften van de werknemer.

4. Professionele begeleiding:

Het is gebruikelijk dat een externe re-integratiecoach of -adviseur wordt ingeschakeld om de werknemer te begeleiden bij het tweede spoor. Deze professionals hebben vaak ervaring en expertise in het vinden van passende functies en het begeleiden van arbeidsongeschikte werknemers.

5. Wet Verbetering Poortwachter:

Het re-integratieproces, inclusief het tweede spoor, valt onder de Wet Verbetering Poortwachter. Dit houdt in dat werkgevers en werknemers bepaalde stappen moeten volgen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot re-integratie.

6. Ondersteuning vanuit UWV:

Het UWV kan een rol spelen bij het beoordelen van het re-integratietraject en kan adviseren over het tweede spoor. Er zijn bepaalde financiële regelingen die het 2e spoor re-integratieproces kunnen ondersteunen.

7. Opstellen van een re-integratieverslag:

Gedurende het re-integratieproces moet een re-integratieverslag worden opgesteld. Hierin worden alle stappen en afspraken rondom re-integratie vastgelegd, inclusief de inzet van het tweede spoor.

.

7 Fabels:

1. Werknemer kan kiezen of hij het tweede spoor wil volgen:

Sommige werknemers denken misschien dat ze de keuze hebben om het tweede spoor wel of niet te volgen. Echter, als het eerste spoor geen optie meer is, is het tweede spoor verplicht volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen kan leiden tot sancties, zoals het verlies van uitkeringen.

2. Werkgever hoeft niet te investeren in het tweede spoor:

Sommige werkgevers denken misschien dat ze niet verplicht zijn om te investeren in het tweede spoor of dat het te duur is. Echter, het niet naleven van re-integratieverplichtingen kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties.

3. Alleen laagbetaalde banen beschikbaar in het tweede spoor:

Er bestaat de misvatting dat het tweede spoor alleen laagbetaalde banen oplevert. In werkelijkheid wordt er gestreefd naar een passende functie op basis van de vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer, wat kan variëren in salarisniveau.

4. Het tweede spoor is een verlies van tijd en geld:

Hoewel het tweede spoor tijd en geld kan kosten, kan het uiteindelijk waardevol zijn voor zowel de werknemer als de werkgever. Een succesvol re-integratietraject kan resulteren in een gemotiveerde werknemer die weer productief kan zijn, wat op lange termijn voordelen oplevert voor alle betrokken partijen.

5. Het tweede spoor leidt altijd tot een nieuwe baan buiten de organisatie:

Hoewel het doel van het tweede spoor is om een passende baan buiten de organisatie te vinden, is dit niet altijd het resultaat. Soms kan het leiden tot andere vormen van re-integratie, zoals werkplekaanpassingen of aangepaste taken binnen dezelfde organisatie.

6. Alleen grote bedrijven hebben de middelen voor het tweede spoor:

Ook kleinere bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om het tweede spoor te faciliteren en kunnen daarbij ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld re-integratiebureaus of het UWV.

7. Het tweede spoor is een garantie voor succes:

Hoewel het tweede spoor veel succesverhalen kent, is het geen garantie voor directe of volledige re-integratie. Het proces kan uitdagend zijn en succes hangt af van verschillende factoren, waaronder de inzet van zowel werkgever als werknemer, de beschikbaarheid van passende functies, enzovoort.

Het tweede spoor is dus een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces voor arbeidsongeschikte werknemers, waarbij zowel feiten als misvattingen moeten worden overwogen om effectief te kunnen zijn.

.

Hoe DC Loopbaanbegeleiding helpt

.